Česká verze | English version |
předchozí kapitola |  obsah

A. Chybová hlášení

Kód Text
1 Datový soubor nelze otevřít.
2 Chybná hlavička datového souboru.
3 Chybný index jízdního řádu.
4 Chybný index stanice.
5 Chybný index jazyka.
6 Chybný index vlaku.
7 Chybí Z/Do.
8 Chybné parametry.
9 Chybné datum.
10 Překrytí stanic Z/(Přes)/Do.
11 Hledání bylo přerušeno.
12 Spojení nebylo nalezeno.

Možné příčiny:

  • spojení v příslušném časovém období neexistuje,
  • mezi výchozím a cílovým objektem neexistuje přímé spojení,
  • spojení nelze realizovat povolenými dopravními prostředky.

13 Chybí Z nebo Do.
14 Chybný index speciálního seznamu.
15 Seznam spojení je prázdný.
16 Nelze hledat následující/předchozí spojení.
17 Příliš velký posun v datumu (nutno změnit výchozí zadání).
18 Datum mimo přípustný rozsah.
19 Parametry pro hledání mimo přípustný rozsah.
20 Index mimo rozsah.
21 Chybný speciální seznam pro globální hledání.
22 Index objektu mimo rozsah.
23 Vlastnost není jízdním řádem podpořena.
24 Jízdní řád ještě není zaveden.
25 Chybná hlavička doplňkového souboru.
26 Jízdní řád již nelze použít.
27 Registrační údaje pro použití jízdního řádu byly překopírovány na jiné místo.
28 Registrační údaje neumožňují síťový provoz jízdního řádu.
29 Soubor s registračními údaji chybí nebo byl poškozen.
30 Seznam spojení byl uvolněn v důsledku aktualizace dat na serveru.
31 Interní chyba (access violation).
101 Nebyl nalezen konfigurační soubor XML.
102 Chyba syntaxe XML v konfiguračním souboru.
103 V konfiguračním souboru nejsou zadány žádné kombinace jízdních řádů.
104 V konfiguračním souboru není zadána sekce s kombinacemi jízdních řádů.
105 V konfiguračním souboru není zadána cesta k jízdním řádům (Path).
106 Nebyla zavedena žádná data jízdních řádů.
107 Nebyla nalezena knihovna TT.dll.
108 Došlo k obecné výjimce.
109 Chybný index kombinace jízdních řádů.
110 Chybný přístupový kód (handle) k seznamu spojení.
111 Přístupový kód (handle) k seznamu spojení již nelze použít. Proveďte nové hledání spojení.
112 Chybné ID kombinace jízdních řádů.
113 Kombinaci jízdních řádů nelze k vybranému účelu použít.
114 Pro zadaný směr, linku a datum nelze zastávkový jízdní řád vygenerovat.
1001 Při zpracování požadavku došlo k chybě. Zkuste to později.
1002 Chybné parametry stránky, stránka nemůže být zobrazena.