English version | Deutsche version |
následující kapitola |  obsah

1. Stránky vytvářené aplikací

Základní funkčnost aplikace je soustředěna v stránkách obsahujících záložky. V záložkách jsou zobrazovány zadávací formuláře i výsledky, kterými mohou být:

Z nich vyvolané stránky se mohou otevírat v nových oknech. Stránky otevírané v nových oknech neobsahují záložky. V zápatí stránek jsou umístěny ikony, které umožňují:

ikona zobrazit stránky v anglickém jazyce
ikona zobrazit stránky v německém jazyce
ikona zobrazit stránky v českém jazyce

1.1. Záložky

IDOS má tyto záložky:

1.1.1. Spojení

Slouží pro vyhledávání přímých spojení i spojení s přestupy v zadaný den mezi zadanými objekty.

Formulář

Pro vyhledání spojení je nutné ve formuláři zadat výchozí objekt do pole Odkud a cílový objekt do pole Kam, případně doplnit upřesnění do pole Přes. Pokud zůstane Odkud nebo Kam nevyplněno, nelze spojení vyhledat.
Lze zadat jméno místa, adresu nebo vybrat místo z mapy.
Adresu zadávejte v podobě: obec, ulice číslo.
Při psaní jména místa stačí uvádět jen počáteční znaky slov. Není potřeba používat diakritiku ani velká písmena.
Stiskem klávesy šipka dolů se otevře našeptávač pro aktuálně zadanou masku.
Po stisknutí tlačítka Mapa umístěného vedle každého pole Odkud, Kam a Přes je umožněno zadat příslušné místo v mapě.

 1. Text zadaný v poli je přenesen do pole v okně s mapou. Upřesňováním názvu se zobrazuje nabídka existujících objektů, které svým názvem vyhovují zadané masce. Po výběru požadovaného objektu se zobrazí mapový výřez, kde je vybraný objekt zaměřen (umístěn uprostřed).
 2. Pomocí zmenšování, zvětšování a posouvání výřezů uživatel zvolí požadovaný výřez a klepnutím tlačítka myši na konkrétní zastávce, objektu nebo libovolném místě se výběr místa ukončí.
 3. Do pole pro výběr místa se přenese název zastávky, objektu (pokud na nich byl kurzor zaměřen) nebo souřadnice libovolného místa v mapě.

Stlačení odkazu rozšířené zadání umístěného vpravo od pole Kategorie umožňuje rozšířené zadání parametrů výchozího či cílového místa spojení:

 1. Možnost zadání až 3 objektů začátku/konce spojení
 2. Při zaškrtnutém políčku Použít na celý dopravní uzel se vyhledá spojení ze/do všech zastávek umístěných v jednom dopravním uzlu (zpravidla se jedná o zastávky povrchové dopravy přilehlé jedné stanici metra)
 3. Při zvolení příslušné hodnoty v poli Max. pěší přesun na začátku je vyhledání spojení na jeho začátku nebo konci rozšířeno i o případný pěší přesun z/do jiné zastávky, výběrem příslušné hodnoty se omezuje maximální délka pěšího přesunu.

Přepínač odjezd/příjezd určuje, zda se zadaný čas a zadaný den budou při vyhledávání spojení chápat jako datum a čas nejdříve možného odjezdu z objektu v položce Odkud nebo jako datum a čas nejpozději možného příjezdu do objektu v položce Kam.

Přepínač Typ určuje, zda se má mezi objekty zadanými v Odkud a Kam vyhledat přímé spojení nebo spojení s přestupy (maximální počet přestupů se zadává v rozevíracím seznamu). Pokud se vyhledávají přímá spojení, do seznamu vyhledaných spojení se zařadí i spojení, která nemusejí být časově optimální.

Při zaškrtnutém políčku Jen bezbariérová spojení se vyhledá spojení pouze spoji zajišťovanými garantovanými nízkopodlažními vozidly a mezi stanicemi metra a tramvajovými zastávkami s bezbariérovým přístupem. Při zaškrtnutém políčku Jen nízkopodlažní spoje se vyhledá spojení pouze spoji zajišťovanými garantovanými nízkopodlažními vozidly, přičemž na bezbariérovou přístupnost zastávek a stanic metra není brán zřetel. Spojení vlakem nejsou zahrnuta.

Formulář je možno ve spodní části rozšířit klepnutím na odkaz podrobné vyhledávání. V rozšířeném formuláři je umožněno zvolit úroveň rychlosti při pěších přesunech, zakázat pěší přesuny mezi zastávkami různého jména, nastavit preferování hledání spojení s větší frekvencí spojů, použití některých dopravních prostředků ve spojení, nastavit maximální odchylku od nejkratší trasy v procentech, nebo nastavit minimální (při ignorování standardního) a maximální čas na přestup.

Klepnutí na:

Seznam spojení

Stránka obsahuje seznam vyhledaných spojení podle požadavků ve formuláři. K seznamu je možno přidávat předchozí, resp. následující spojení klepnutím na odkazy předchozí a následující v zápatí stránky vpravo. Pokud už nelze dále k seznamu přidat další spojení, odkazy se nezobrazí. Před každým zobrazeným spojením je umístěno zaškrtávací tlačítko sloužící k výběru konkrétního spojení pro tisk nebo exportu do PDF. U každého spojení se zobrazí datumové omezení vztažené k nástupní zastávce spojení a podstatné informační poznámky ke spojení. Za názvem zastávky jsou zobrazeny piktogramy znázorňující vlastnosti zastávky. V případě, že jízdné za celé spojení není možné spočítat, je za částečně vypočítanou cenou uveden text (neúplná cena).

Klepnutí na:

1.1.2. Odjezdy

Slouží pro vyhledávání odjezdů nebo příjezdů z/do objektu nebo mezi objekty.

Formulář

Pro vyhledání odjezdů/příjezdů je nutné ve formuláři zadat výchozí objekt do položky Odkud a/nebo cílový objekt do položky Kam.
Lze zadat jméno místa, adresu nebo vybrat místo z mapy.
Adresu zadávejte v podobě: obec, ulice číslo.
Při psaní jména místa stačí uvádět jen počáteční znaky slov. Není potřeba používat diakritiku ani velká písmena.
Stiskem klávesy šipka dolů se otevře našeptávač pro aktuálně zadanou masku.
Po stisknutí tlačítka Mapa umístěného vedle každého pole Odkud, Kam a Přes je umožněno zadat příslušné místo v mapě.

Po stisknutí tlačítka Mapa umístěného vedle každého pole Odkud a Kam je umožněno zadat příslušné místo v mapě.

 1. Text zadaný v poli je přenesen do pole v okně s mapou. Upřesňováním názvu se zobrazuje nabídka existujících objektů, které svým názvem vyhovují zadané masce. Po výběru požadovaného objektu se zobrazí mapový výřez, kde je vybraný objekt zaměřen (umístěn uprostřed).
 2. Pomocí zmenšování, zvětšování a posouvání výřezů uživatel zvolí požadovaný výřez a klepnutím tlačítka myši na konkrétní zastávce, objektu nebo libovolném místě se výběr místa ukončí.
 3. Do pole pro výběr místa se přenese název zastávky, objektu (pokud na nich byl kurzor zaměřen) nebo souřadnice libovolného místa v mapě.

Jestliže je objekt zadán do položky Odkud, budou se hledat odjezdy ze zadaného objektu, pokud je zadán objekt do položky Kam, budou se hledat příjezdy do zadaného objektu. V případě, že jsou vyplněny obě položky, přepínač odjezdu/příjezdu rozhoduje o tom, zda se mají zobrazovat odjezdy (u spojů se bude uvádět čas odjezdu z objektu zadaného v poli Odkud) nebo příjezdy (u spojů se bude uvádět čas příjezdu do objektu zadaného v poli Kam).

Pokud zůstane zaškrtávací pole bez omezení nezaškrtnuté, budou se zobrazovat jen ty spoje, které jedou v zadaný den

Formulář je možno ve spodní části rozšířit klepnutím na odkaz podrobné vyhledávání. V rozšířeném formuláři je umožněno "zakázat", aby se v seznamu odjezdů/příjezdů zobrazily spoje realizované některými dopravními prostředky.

Klepnutí na:

Seznam odjezdů/příjezdů

Pokud není odjezdů/příjezdů v rámci celého dne mnoho, zobrazí se na jedné stránce. V opačném případě se pod záhlavím s názvy objektů zadaných v polích Odkud/Kam vytvoří škála časových intervalů pro přístup k dalším odjezdům/příjezdům. Stránka může obsahovat údaje ke konkrétnímu dni (datum se objevuje vpravo nahoře) nebo bez ohledu na konkrétní datum (vpravo nahoře se objevuje text (bez omezení)). Za názvem zastávky jsou zobrazeny piktogramy znázorňující vlastnosti zastávky.

Klepnutí na:

1.1.3. Vyhledání jízdního řádu

Slouží pro zobrazení zastávkových JŘ (dále jen ZJŘ).

Formulář

Kterékoli z polí formuláře může zůstat při odeslání dotazu nevyplněné. Aplikace dá v takovém případě nabídku možných alternativ. Jestliže je například zadána zastávka do položky Odkud, nabídne aplikace výběr linek, které z této zastávky vyjíždějí. Pokud je zadáno pouze číslo linky, vytvoří aplikace nabídku konečných zastávek. Formulář doporučujeme vyplňovat tak, že se zadá pouze číslo linky. Při zadávání linek smluvní dopravy TESCO je nutné před název linky (T, E, S, C nebo O) doplnit znak *.

Pokud zůstane zaškrtávací pole celý týden nezaškrtnuté, budou se zobrazovat ZJŘ jen pro zadaný den. V opačném případě se zobrazí ZJŘ pro týden, který obsahuje zadaný den.

Formulář je možno ve spodní části rozšířit klepnutím na odkaz podrobné vyhledávání. V rozšířeném formuláři je umožněno "zakázat" použití některých dopravních prostředků.

Klepnutí na:

Zastávkový jízdní řád

Stránka obsahuje zastávkový JŘ pro zadanou linku a směr. Za názvem zastávky jsou zobrazeny piktogramy znázorňující vlastnosti zastávky.

Klepnutí na:

1.1.4. Významné objekty

Pro pohodlnou práci obsahuje každý JŘ jeden nebo více seznamů s kategoriemi objektů, které mohou sloužit jako výchozí a/nebo cílová místa pro hledaná spojení a odjezdy/příjezdy. Mohou to být například seznamy zastávek, autobusových nádraží, ulic atd.

Formulář

Pro zadání názvu hledaného objektu slouží editovací pole Maska. Pro zobrazení všech objektů obsažených ve vybraném JŘ/kombinaci ponechte pole Maska prázdné.

Klepnutí na:

Seznam objektů

Stránka obsahuje stránkovaný seznam objektů obsažených ve vybraném JŘ podle požadavků specifikovaných ve formuláři. Lze zobrazit všechny objekty nebo omezit výpis zadáním masky.

Klepnutí na:

Po stisknutí tlačítka Mapa umístěného vedle pole Maska je umožněno vyhledat objekt v mapě. Text zadaný v poli je přenesen do pole v okně s mapou. Upřesňováním názvu se zobrazuje nabídka existujících objektů, které svým názvem vyhovují zadané masce. Po výběru požadovaného objektu se zobrazí mapový výřez, kde je vybraný objekt zaměřen (umístěn uprostřed).

 1. Pokud není v poli zadán žádný text, zobrazí se mapový přehled, kde je přehledová mapa Prahy a okolí. Pokud je v poli zadaný text (maska), zobrazí se seznam objektů, které vyhovují zadané masce. Po výběru požadovaného objektu se zobrazí mapový výřez, kde je vybraný objekt zaměřen (umístěn uprostřed).
 2. V okně s mapovým výřezem lze zobrazit seznam objektů vyhovujících zadané masce v horní části okna. Po výběru požadovaného objektu se zobrazí mapový výřez, kde je vybraný objekt zaměřen (umístěn uprostřed).

1.1.5. Linky

Slouží pro zobrazení linek a spojů.

Formulář

Pro zadání čísla nebo názvu hledané linky slouží editovací pole Maska. Pro zobrazení všech linek/spojů obsažených ve vybraném JŘ ponechte pole Maska prázdné.

Pokud zůstane zaškrtávací pole bez omezení nezaškrtnuté, budou se zobrazovat jen ty spoje, které jedou v zadaný den

Formulář je možno ve spodní části rozšířit klepnutím na odkaz podrobné vyhledávání. V rozšířeném formuláři je umožněno "zakázat" použití některých dopravních prostředků.

Klepnutí na:

Seznam linek

Stránka obsahuje seznam linek.

Klepnutí na:

Seznam spojů

Stránka obsahuje seznam spojů.

Pokud není spojů v rámci celého dne mnoho, zobrazí se na jedné stránce. V opačném případě se pod záhlavím s číslem (názvem) linky vytvoří škála časových intervalů pro přístup k dalším spojům. Pro každý spoj jsou uvedeny čas a zastávka začátku a konce spoje. Za názvem zastávky jsou zobrazeny piktogramy znázorňující vlastnosti zastávky.

Klepnutí na:

1.2. Stránky v nových oknech

Ze stránek se záložkami se klepnutím na ikony nebo tlačítka mohou otevřít stránky v nových oknech.

1.2.1. Detaily spojení

Stránka obsahuje k vybranému spojení datum nástupu jízdy, časovou délku spojení a ujetou vzdálenost. Dále se pro každý spoj použitý na spojení vypisuje kurzívou výchozí a cílová stanice, tučně stanice nástupní a také stanice výstupní, jakož i celá trasa podrobně popisující spojení. Ke každému spoji jsou vypsány všechny poznámky.

Klepnutí na:

1.2.2. Dráha spoje

Stránka obsahuje úplnou dráhu spoje včetně průběžných vzdáleností, pokud je jízdní řád obsahuje. Pod drahou spoje se vypisuje seznam poznámek ke spoji. 

Klepnutí na:

1.2.3. Informace o jízdním řádu

Stránka obsahuje základní informace o používaném jízdním řádu.

1.2.4. Informace o zastávce

Stránka obsahuje podrobnější informace o dopravním uzlu. Informace jsou roizděleny do dvou záložek.

Informace o dopravním uzlu
Klepnutí na odkaz Mapa zobrazí mapový výřez se zobrazením všech zastávek dopravního uzlu.
Dále jsou uvedeny informace o objektech dopravního významu umístěných v uzlu nebo bezbariérovém přístupu stanice metra s odkazy na podrobnější stránky na webu Dopravního podniku.
V další části je seznam sloupků v dopravním uzlu s dalšími informacemi. Pokud se u zastávky nachází odkaz ve sloupci FOTO, lze klepnutím na příslušný odkaz zobrazit fotografii celkového pohledu na zastávku. Po klepnutí na existující odkaz z informace o bezbariérové přístupnosti zastávky je zobrazena stránka s podrobnými informacemi o parametrech zastávky důležitými z hlediska jejich přístupnosti.

Jízdní řády projíždějícch linek
Je uveden seznam linek projíždějících linek s odkazy na jízdní řády ve formátu PDF

Vlastnosti zastávek

Za názvy zastávek jsou umístěné informace o úrovni bezbariérovosti zastávek a informace o přestupu na jiné dopravní prostředky:

Význam ikony se zobrazí při najetí na ikonu.

Ve sloupci poznámka je uvedena informace o tarifním pásmu (pokud se nejedná o zastávku v tarifním pásmu „P“) a o typu zastávky:

Podmínky používání http://spojeni.dpp.cz

 1. Autorem internetových stránek vyhledání spojení na stránkách Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciové společnosti. (dále jen DPP) je společnost CHAPS spol. s r.o. (dále jen Autor).
 2. Bez souhlasu DPP a Autora není dovoleno užívat tyto stránky jinak, než pro vlastní potřebu (a to jak v celku, tak jednotlivé části). Jiné využití podléhá předchozímu schválení ze strany DPP a Autora.
 3. Je zakázáno jakýmkoliv způsobem zasahovat bez souhlasu DPP a Autora do technické podstaty či obsahu těchto internetových stránek nebo využívat data vyhledaných informací pro další aplikace.
 4. DPP ani Autor nenese žádnou odpovědnost za obsah internetových stránek, které lze navštívit prostřednictvím odkazu z těchto stránek a které jsou vlastněny jinými subjekty.
 5. Podmínky užívání stránek vyhledání spojení jsou platné a účinné dnem jejich zveřejnění.
 6. Podmínky byly zveřejněny dne 26.11.2013.